Hovedorgel

Orglene i Steinkjer kirke

Begge orglene er bygd av Brødrene Torkildsen Orgelbyggeri AS i Åsen i Levanger kommune. Hovedorglet ble innviet Maria Budskapsdag 2009. Hovedorglet har 45 stemmer. Orglenes klanglige profil er inspirert av 1700-tallets tyske orgelbygging i Berlin og Sachsen. Hovedinspirasjonskilden til dette orglet er orglene til Joachim Wagner som bl. a. bygde orgel til Nidarosdomen i 1741. Likevel har det vist seg at hovedorglet favner bredt og all slags orgellitteratur kan spilles på det.

Les mer her: Hovedorgel, 45 stemmer, Brødrene Torkildsen Orgelbyggeri AS 2009

steinkjer-hovedorgel