Mariakonsert i Steinkjer kirke

Søndag 22 mars feirer vi at det er 50 år siden kirka ble innviet.

Om kvelden, kl. 19, blir det Mariakonsert med Steinkjer kammerkor, Elin Torp, obo, Kristin Eek, orgel og Rudolf de Beer, dirigent. Det blir musikk av Terje Bjørklund, Trond Kverno og Knut Nystedt.

Møtet mellom Maria, Jesu mor, og Elisabet, mor til døperen Johannes, står sentralt i tekstene. Da de to vordende mødrene møttes, ble de «fylt av Den hellige Ånd», som det står i Lukasevangeliet. Elisabets velkomsthilsen; «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt morsliv», er en del av den katolske bønnen !Ave Maria». «Magnificat» eller Marias lovsang som den kalles på norsk, er Marias svar på denne velkomsten, der hun synger om Guds oppdrag til henne og hans miskunn og rettferdighet i verden.

Alle tre komponistene på konserten har jubileum i år, og den eldste, Knut Nystedt, ville fylt 100 år i år. Terje Bjørklund ble 70 år nylig, og Trond Kverno blir 70 år senere i år. Det passer bra å feire disse flotte komponistene. Bjørklund er kveldens hovedkomponist, og kammerkoret skal framføre «Ave Regina», et a capellaverk, «Magnificat, et større verk for kor, strykere og obo. Vår versjon blir med kor, orgel og obo. Bjørklund sin musikk har tydelig jazzinspirasjon når det gjelder akkordbruk og klangbehandling. Eek skal også spille bestillingsverket til orgelinnvielsen i 2009, det tresatsige verket  «Tornekronen». Verket er basert på komponistens opplevelse av Steinkjer kirke. Tittelen på verket er hentet fra glassmaleriet med samme tittel, bakerst på nordveggen i kirka. Første sats heter «Genesis», begynnelse, andre sats har tittelen «Via sacra», den hellige vei, og tredje sats «Tornekronen».