Pilgrimsmesse av Egil Hovland

Søndag 7. november kl. 11 blir Egil Hovlands Pilgrimsmesse framført som messemusikk under gudstjenesten i Steinkjer kirke. Her er noen av Hovlands mest kjente salmer med. Messen er skrevet for kor, orgel, 9 messingblåsere, liturg og menighet. I tillegg til kantorene Bosschaart og Eek deltar Steinkjer kammerkor og en sammensatt gruppe med messingblåsere og liturg er sokneprest Sabine Kjølsvik.

Egil Hovland